Hoppa till sidans innehåll

Åstorpsortens Ryttarförenings vision, värdegrund, drogpolicy och likabehandlingspolicy


Vår förening arbetar för att hästintresserade i alla åldrar ska ha möjlighet att träffas för gemensamma träningar, tävlingar och övriga aktiviteter.Det är viktigt att de vuxna i föreningen är goda förebilder för våra barn och ungdomar, detta gäller i hög grad frågor som rör alkohol, droger, tobak och likabehandling. 
Därför har styrelsen antagit följande riktlinjer:

 

Vision

Åstorpsortens Ryttarförening vill vara en förening

 • som är öppen för alla med ett intresse för hästen
 • med engagerade medlemmar som alla hjälps åt 
 • som bidrar till en sund hästhållning
 • med en säker anläggning där verksamhet inom alla discipliner för häst och ponny kan bedrivas
 • som arrangerar tävlingar i alla discipliner på alla nivåer
 • där ömsesidig respekt för varandra råder
 • med en öppen och rak kommunikation
 • där alla vet vad som gör vad och vilka regler som gäller
 • som främjar jämlika och sunda värderingar
 • som utbildar medlemmarna till högre kunskap

 

 


 

Alkohol och drogpolicy

Tobak 
innefattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är enligt svensk lag 18 år. Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år använda tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. 

 • Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använt tobak pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.
 • Vuxna får endast röka på avsedd plats. Om någon röker bland ungdomarna eller i ridhuset upplyser vi om vikten av att vara en god förebild samt brandfaran.

 

Alkohol

Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa på systembolaget, enligt svensk lag. Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år att dricka alkohol. 

 • Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.
 • Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna.
 • Inom vår förening är det självklart att ingen alkohol förekommer under träning, tävling eller övriga aktiviteter.
 • På eventuella fester i föreningens regi bjuds aldrig alkohol på någon under 18 år.

 

Narkotika och dopingpreparat

All användning och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag, all användning av dopingpreparat är förbjuden i samband med idrotten och dess etik.

 • Om vi misstänker eller upptäcker att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopingpreparat pratar vi med berörd person och kontaktar förälder eller vårdnadshavare om medlemmen är under 18 år. Efter dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.
 • Ansvar för följande policy eftersträvas ligger på oss alla gemensamt. Alla vuxna, ledare, föräldrar och ungdomar i föreningen delar ansvaret av att policyn följs.
 • Vår drogpolicy följer RF:s dopingregler

 


 

Likabehandlingspolicy

 • Föreningen är öppen för alla, oavsett ålder, kön, religiös/etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning mm.
 • Alla medlemmar behandlas lika. Elitryttaren och nybörjaren har samma skyldigheter och rättigheter
 • Alla medlemmar hjälps, efter förmåga, åt med underhåll av anläggningen och som tävlingsfunktionärer.
 • Alla medlemmar deltar i våra aktiviteter på lika villkor och behandlas med respekt.
 • Om det upptäcks att någon bryter mot denna policy ska styrelsen omedelbart meddelas och vidta åtgärder.
 • Ansvaret för att följande policy eftersträvas ligger på oss alla medlemmar. Alla vuxna, ledare, föräldrar och ungdomar i föreningen delar ansvaret på att policyn följs

 

För att sprida vår policy bland medlemmarna så är den publicerad  på vår hemsida, den kommer att skickas ut tillsammans med vårt årliga utskick för att påminna om årsmöten och medlemsmöten. Detta för att alla, nya som gamla medlemmar, ska veta vad som gäller i vår förening.

  

Här kan du läsa hela dokumentet: Åstorpsortens Ryttarförenings vision, värdegrund, drogpolicy och likabehandlingspolicy[2].docx

 

Uppdaterad: 08 JUN 2018 00:05

Medlemskap 2022

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrad dvs 
Senior 700:-, Junior 500:- (upp t o m året man fyller 19 år),
Supporter 200:-. Knatte 500:- (upp t o m året man fyller  9 år).

Utförligare information om de olka medlemskapen finns under fliken "Medlemsinformation"


Anläggningskort för 2022 
kostar 1500:- och betalas in på bg 5170-8055. För att lösa detta måste du vara senior- eller juniormedlem.

Styrelsen har beslutat att om man arbetat minst 50 timmar under det gångna året då ingår detta i medlemskapet för nästkommande år. Dvs du arbetar 20 timmar utöver de 30 timmar som gäller för ett aktivt medlemskap.


Åstorpsortens Ryttarförening använder följande swish-nr:

123 440 77 48 gäller vid träningar

123 005 35 87 gäller vid tävling, P&J, P&R

 

VG Ange vad det gäller, ex dressyr fika, hopp rosett osv

Projekt 

Tillgänglighetsanpassning
N
u är det klart - Tack alla ni som bidragit!


 

 

 

 


   

Bättre underlag och dammfri bana med

CC road®

 cc_road

 

 


 

 

 

 Gå in och facebook tumme.images oss påfacebook.images

Åstorpsortens ryttarförening

 


 

 

 


 

 Vecko/månads städning, se info och schema här:

Städschema

 

Åstorps Cykelklubb tränar på teknikbanan måndagar kl.17-20 och lördagar kl.9-12.

 

        

 

 

 

 

hit counter dreamweaver

Postadress:
Åstorpsortens RF - Ridsport
Christina Billsten, Haganäsgatan 13
26537 Åstorp

Besöksadress:
Ryttarföreningen, Wramsvägen
26532 Åstorp

Kontakt:
Tel: 04257920
E-post: Maria.Haugdal@conaxe...

Se all info